[v1.22] Debug: Invasion Error, no invasion Target!